ÚT / 4.12. / 19.00 / VISITING EDITORS #8 Rebekka Kiesewetter: Publishing as Critical Device / přednáška, diskuse

Pokračování série diskusí a přednášek o nových modelech publikování v architektuře. Přednáška a diskuse s Rebekkou Kiesewetter, historičkou umění a ekonomkou, o nové zodpovědnosti kritických vydavatelů, kterou lze odvodit ze současné teorie performativní materiality a z chápání publikování jako procedurálního nástroje rámujícího prostory výměny, utváření smyslu a koprodukce. Visiting Editors je otevřená série diskusí, přednášek a čtení o jiných modelech publikování v architektuře.

fb event

Visiting Editors #8 
/Please scroll down for English/

▷ REBEKKA KIESEWETTER: PUBLIKOVÁNÍ JAKO KRITICKÝ NÁSTROJ

Přednáška a diskuze o nové zodpovědnosti kritických vydavatelů, kterou lze odvodit ze současné teorie performativní materiality a z chápání publikování jako procedurálního nástroje rámujícího prostory výměny, utváření smyslu a koprodukce. Jedná se o administrativní úkol, který není chápán jako způsob řízení a kontroly podle převažující logiky trhu nebo disciplíny, ale který naopak zahrnuje představu péče, podpory a manévrování. To celé za účelem zpochybnění konvencí, předpokladů a protokolů, kterými jsou vytvářeny, zprostředkovávány a přijímány znalosti v rámci a prostřednictvím publikování, a k možnosti otevřít alternativní perspektivy a trajektorie.

Rebekka Kiesewetter je historička umění, ekonomka a historička. Její práce v oblasti kritické teorie a praxe jako kritiky se vyvíjí na rozhraní experimentálního publikování, umění, architektury a humanitních studií. Pracovala jako autorka, šéfredaktorka, hostující profesorka na několika univerzitách a jako kurátorka a badatelka v různých vzorcích. Je zakládající členkou DA Institutu a členkou bývalou spoluředitelkou Depot Basel.
www.rebekkakiesewetter.com/experimental-publishing
/
Veřejný vzdělávací program Visiting Editors je projektem platformy Fake Cities True Stories ve spolupráci s Galerií VI PER v Praze a kulturním prostorem PRAHA Fórum pro architekturu a média v Brně. 
Kurátorka: Maria Topolčanská
————————————————————————————-
▷ REBEKKA KIESEWETTER: PUBLISHING AS CRITICAL DEVICE

Against the background of a theory of performative materiality and the understanding of publishing as a procedural device framing spaces of multi-vocal exchange, sense-making and differential co-production, a new responsibility for critical publishers can be deducted: An administrative task that is not understood as a way of managing and controlling in accordance to prevailing (e.g. market or disciplinary) logics, but instead embraces notions of care, support, enabling, and maneuvering. This in order to challenge the conventions, premises and protocols by which knowledge is produced, mediated and received within and through publishing, and to allow alternative perspectives and trajectories to emerge.

Rebekka Kiesewetter is an art historian, economist and historian. Her works in critical theory, practice and making as critique evolve on the intersections of experimental publishing, art, architecture and the humanities. She has worked as a writer, managing editor, visiting professor in several universities, and as a curator and researcher in diverse constellations. She is a founding member of DA Institut, a member and former co-director of Depot Basel.
www.rebekkakiesewetter.com/experimental-publishing
/
The public program Visiting Editors is a collaborative project of the platform for education in architecture Fake Cities True Stories, VI PER Gallery in Prague and the cultural space PRAHA Forum for Architecture and Media. 
Curator: Maria Topolčanská

2018
#7 Andreas Rumpfhuber
2017
#6 Anna Puigjaner
#5 Mark Minkjan
#4 Daniel Tudor Munteanu
2016
#3 Léopold Lambert
#2 Jack Self
#1 Ethel Baraona Pohl

-->