ST / 5.12. / 19.00 / VIDEOGRAM 82 / TIM Master class: Palo Fabuš – Technika a myšlení / přednáška, diskuse

Zveme na další ze série komentovaných projekcí a přednášek Videogram a TIM Master Class, tentokrát s Palem Fabušem v pokračování cyklu volně navazujících přednášek z filosofie médií. Přednáška je součástí cyklu IM 138 TIM_Master classes (předmět vyučován v rámci oboru Teorie interaktivních médií na FF Muni v spolupráci s PRAHA / Fórum pro architekturu a média a Moravskou galerií). Cyklus přednášek Pala Fabuše je zároveň součástí série vzdělávacích akcí na téma Jak přežít v post-digitální době (org. 4AM & Multiplace). Videogramy se konají ve spolupráci s Kabinetem audiovizuálních technologií na FaVU VUT a Moravskou galerií v Brně. Další program na www.videogram.cz. Vstup zdarma.

fb event

Snadné přechody a kokpit skutečnosti

Technika bývala v moderní době oddělována od myšlení podobně, jako si mapa držela esenciální odstup od území. Dnes již ale nelze nadále přehlížet, že se vzájemně utvářejí. Že jsou od sebe nejenom neoddělitelné, ale že jsou při extrémním zrychlení nebo zpomalení jejich vzájemného působení také nerozlišitelné. Tvoří jednu rovinu, jedno rozhraní – jakýsi kokpit skutečnosti, do nějž den co den usedáme, a v němž vězíme jako kopiloti našich životů.
______________________________________________

Technika a myšlení

Počítač obvykle zapínám
ještě než si sundám bundu.
(Karel Škrabal)

J. G. Ballard si v 70. letech všiml, že se svět kolem něj proměňuje tak radikálně, že realita ustupuje do pozadí a že se do popředí dostává spíše fikce – že si fikce a realita doslova prohodily místa. Dnes, s odstupem čtyřiceti let, je zjevné, že se jejich vztah opravdu zásadně a hluboce proměnil.
Vycházeje z filosofie a sociologie médií, z jejich dějin, ale i ze současných poznatků, bude cílem přednáškového cyklu podat syntetický výklad dnešních technologických podmínek myšlení. Leitmotivem cyklu má být otázka Proč dnes svět vzniká spíš podle pravidel fantazie než logiky? 

—————————– 

PALO FABUŠ BIO

Palo Fabuš se dlouhodobě zajímá o vztah digitální techniky a lidského údělu. Studoval informatiku, mediální teorii v Brně a sociologii v Praze. V letech 2014-15 absolvoval stáž na Ruhr Universität v Bochumi, kde studoval současnou německou filosofii médií. V minulosti přednášel pravidelně na FSS MU v Brně a k jednotlivým přednáškám byl pozván na VUT FIT, FaVU, FF MU, AVU, UMPRUM a FAMU a jinde. V letech 2005-2008 pracoval jako redaktor Literárních novin. V letech 2005 a 2006 spolupořádal Brno ZOOM – festival kultury nových médií. Od roku 2009 je redaktorem časopisu Umělec; od roku 2011 jeho šéfredaktorem. Dále publikoval v Literárních novinách, Flash Artu, A2, Furtherfield, Vlně a Mediálních studiích. Spolu s básníkem Lubošem Svobodou je autorem Přednášky o vznikavosti (Lačnit Press, 2017). Žije a působí v Nové Perle (Vrané nad Vltavou).

-->