ST / 12.12. / 19.00 / VIDEOGRAM 83 / TIM Master class: Lukáš Likavčan / přednáška, diskuse

Zveme na další ze série komentovaných projekcí a přednášek Videogram a TIM Master Class, tentokrát se představí filozof, teoretik a výzkumník Lukáš Likavčan. Přednáška je součástí cyklu IM 138 TIM_Master classes (předmět vyučován v rámci oboru Teorie interaktivních médií na FF Muni v spolupráci s PRAHA / Fórum pro architekturu a média a Moravskou galerií). Videogramy se konají ve spolupráci s Kabinetem audiovizuálních technologií na FaVU VUT a Moravskou galerií v Brně. Další program na www.videogram.cz. Vstup zdarma.

fb event

Úvod do komparativní planetologie

Ve svém díle Přirozený svět jako filosofický problém Jan Patočka tvrdí, že „problémem filosofie je svět v celku.“ Úkolem první části této přednášky je ukázat možnosti interpretace jednoho z klíčových pojmů, jež se s nástupem ekologické krize antropocénu stává horizontem lidského světa – totiž pojmu planety. Tento pojem se dnes rozpadá do minimálně tří navzájem nekompatibilních představ: Globus/Sféra, Gaia a Planeta. Odrážejíce se od analýzy vizuální kultury zobrazování Země jako geofyzikální jednotky je komparativní planetologie jako specifický filosofický žánr nástrojem pro třídění a porovnávání těchto představ, přičemž také odhaluje, jaké politické, umělecké a designové projekty tyto představy informují. Na základě srovnání těchto přístupů pak druhá část přednášky představí vlastní interpretaci pojmu planety jako podloží pro politické, umělecké a designové intervence, jež se můžou stát vektorem přicházejícího post-antropocénu.

Lukáš Likavčan
Strelka —> http://strelka.com/en/education/people/lukas-likavcan
BAK —> https://www.bakonline.org/person/lukas-likavcan
Kapitál —> https://kapital-noviny.sk/lukas-likavcan

-->