PÁ / 1.2. / 19.00 / VISITING EDITORS #9 Davide Tommaso Ferrando: The Editorial Practice of Everyday Life / přednáška, diskuse

Pokračování série diskusí a přednášek o nových modelech publikování v architektuře. Přednáška a diskuse s Davide Tommaso Ferrandem, kritikem architektury, badatelem a kurátorem se zaměřením na průsečíky mezi architekturou, městem a médii. Visiting Editors je otevřená série diskusí, přednášek a čtení o jiných modelech publikování v architektuře.

fb event

Visiting Editors #9

▷ DAVIDE TOMMASO FERRANDO: EDITORSKÁ PRAXE KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA

Náš každodenní vztah k přenosu poznání radikálně změnily současné možnosti pro (téměř) kohokoliv získat volný a okamžitý přístup k nástrojům produkce a konzumace digitálních obsahů. Používání internetu a sociálních sítí se tím transformuje na nový druh editorské praxe. V hluboce komodifikovaném mediálním prostředí charakterizovaném povrchním vnímáním, informačním přetížením, deficitem pozornosti, bublinami filtrů a neustálým zrychlováním, je editorským úkolem hacknutí existujících komunikačních technologií, hledání puklin, které mezi nimi existují, a nalézání nových protokolů schopných vytěžit jejich potenciál pro utváření kritického diskursu. Pokud ji budeme vnímat takto, editorská práce uniká disciplinárním hranicím a technologickým omezením a přenastavuje se do každodenní transmediální praxe.

▷ Davide Tommaso Ferrando je kritik architektury, badatel a kurátor se zaměřením na průsečíky mezi architekturou, městem a médii. Vede redakci 011+ a Viceversa, v současnosti je postdoktorandem na Katedře teorie architektury University v Innsbrucku.
http://www.zeroundicipiu.it
http://www.architekturtheorie.eu

Veřejný vzdělávací program Visiting Editors je projektem platformy Fake Cities True Stories ve spolupráci s Galerií VI PER v Praze a kulturním prostorem PRAHA Fórum pro architekturu a média v Brně. Kurátorka: Maria Topolčanská

——————————————————————————————-
▷ DAVIDE TOMMASO FERRANDO: THE EDITORIAL PRACTICE OF EVERYDAY LIFE

The current possibility for (almost) anyone to gain free and instant access to tools for the production and consumption of digital contents, has radically changed our daily relationship to knowledge transmission, transforming the use of the Internet and social networks in a new kind of editorial practice. Within a deeply commodified media environment, characterized by superficial reception, information overload, attention deficit, filter bubbles and constant acceleration, the editor’s task is to hack existing communication technologies, looking for the cracks that exist in between them and inventing new protocols capable of exploiting their potential for the production of critical discourse. Thus understood, editing escapes disciplinary borders and technological determinations, reconfiguring itself as a transmedia everyday practice.

▷ Davide Tommaso Ferrando is an architecture critic, researcher and curator, particularly interested in the intersections between architecture, city and media. Director of 011+ and Vice-Director of Viceversa, he is currently Post-Doc University Assistant in the Department of Architectural Theory at the University of Innsbruck.
http://www.zeroundicipiu.it
http://www.architekturtheorie.eu

The public program Visiting Editors is a collaborative project of the platform for education in architecture Fake Cities True Stories, VI PER Gallery in Prague and the cultural space PRAHA Forum for Architecture and Media. Curator: Maria Topolčanská

2018
#8 Rebekka Kiesewetter
#7 Andreas Rumpfhuber
2017
#6 Anna Puigjaner
#5 Mark Minkjan
#4 Daniel Tudor Munteanu
2016
#3 Léopold Lambert
#2 Jack Self
#1 Ethel Baraona Pohl

-->