PO / 4.2. / 18.00 / Spoušť: 001 / křest

Křest prvního svazku ze série autorských fotosešitů s fotografiemi teoretika a redaktora časopisu FOTO Josefa Mouchy, jenž sledoval a dokumentoval specifickou vizualitu reálného socialismu (Doličné okamžiky) především v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. Tištěné podoby se tyto fotografie dočkaly až nyní, v prvním vydání autorských fotosešitů SPOUŠŤ.

fb event

Josef Moucha

Fotograf, teoretik, publicista, redaktor časopisu FOTO a pedagog Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Vystudoval filmovou žurnalistiku a periodický tisk na Fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze (absolvoval 1980). V roce 1991 spoluzakládal galerii Pražský dům fotografie. Byl redaktorem Revue Fotografie (1990–1995) a členem redakčních rad pololetníků Fotograf (2002–2007) a Imago (1995–2010).
Fotografie z cyklu Výcviková rota, Mošnov (1982), které zaznamenal během svého pobytu v základní vojenské službě, vyšly knižně pod názvem Válka za studena (Kant, 2017).
Specifickou vizualitu reálného socialismu (Doličné okamžiky) sledoval a dokumentoval především v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. Tištěné podoby se tyto fotografie dočkaly až nyní, v prvním vydání autorských fotosešitů SPOUŠŤ.

___
001

texty Josef Moucha a Tomas Hliva
editor Tomas Hliva
korektury Libuse Mohelska
překlad Sylva Ficová
tisk Tiskárna Helbich

-->