PO / 18.2. / 19.00 / Final_Final_Husova18_Křest / křest, afterparty

Knihovna, pódium, projekční stěna – aktivity realizované v prostoru PRAHA skupinou Final_Final v průběhu posledních 3 měsíců měly za cíl zkoumat možnosti destabilizace, přijetí proměnlivosti a nabourávání jistot na objektech, které významově i fyzicky tento prostor definují.

Zveme na dopovězení série tří objektů a vernisáž nového díla vzniklého pro kulturní prostor ve spolupráci s Jozefem Ondríkem z Deep Throat Studio, které je aktuálně nominováno na cenu Czech Grand Design 2018 za vizuální identitu pro Praha / Fórum pro architekturu a média a vizuální styl pro film Ócuka (Milan Mazúr).

fb event

Final_Final_Husova18_Křest

Přebírání vizuálního jazyka kontrakultur korporátními institucemi se opakuje s vysledovatelnou periodicitou. Co je původně alternativou, produkovanou minoritní skupinou, se mnohokrát stane regulérním mainstreamem díky dlouhodobému úspěšnému zakořenění ve společnosti. Za jeden příkladný kontrakulturní přístup se dá považovat i neumístění loga na “svůj” prostor, což je možné vnímat jako výpověď. I tento přístup byl již osvojen korporátními identitami. Debranding se stal běžným nástrojem budování současné značky.

V roce 2015 založili Jesse Reed a Hamish Smyth úspěšný projekt Standard manuals, který opětovně vydává standardizované logo manuály velkých firem. Artefakt, jehož původní účel byl zachovávání integrity vizuálního systému se dnes ocitá na půdě výstavních domácích knihoven sběratelů nebo též jako fetišizovaný kus limitované edice v dražbách na eBay.

Instalace se bude zabývat vývojem a významem vizuální kultury, identity a brandingu institucí, předefinováním vizuálního jazyka samotného výstavního prostoru PRAHA v Brně.

Jozef Ondrík_Vystudoval grafický design na Univerzitě Tomáše Bati a Gerrit Rietveld Academie v Amsterdamu. Je neoficiálním členem studia Pixl-e a v letech 2012–2013 působil jako art director digitální agentury Nydrle. V roce 2018 založil malou nezávislou písmolijnu nazvanú Regular Lines (spolu s Matějem Vojtušem). Vedl kurz písma a typografie na VOŠG v Jihlavě a krátkodobě působil jako asistent na pražské UMPRUM (Atelier 304). Neustále hledá nové možnosti, překrývání a funkce v oblasti designu a typografie. V současnosti pracuje v Praze, kde spoluzaložil studio Deep Throat.

-->