ST / 27.2. / 19.00 / Videogram 84 / TIM Master class: Emília Rigová – The Shaping identity / přednáška, projekce

Zveme na další ze série komentovaných projekcí a přednášek Videogram a TIM Master Class, tentokrát s vizuální umělkyní a čerstvá laureátkou Ceny Oskara Čepana Emilií Rigovou, jež ve své tvorbě zkoumá intersubjektivitu emocí modifikovaných sociálním a kulturním prostředím. Hlavní témata její práce jsou sociální a kulturní stereotypy, alter ego, romská identita, politika těla a pozice menšin. Přednáška je součástí cyklu IM 138 TIM_Master classes (předmět vyučován v rámci oboru Teorie interaktivních médií na FF Muni v spolupráci s PRAHA / Fórum pro architekturu a média a Moravskou galerií). Videogramy se konají ve spolupráci s Kabinetem audiovizuálních technologií na FaVU VUT a Moravskou galerií v Brně. Další program na www.videogram.cz. Vstup zdarma.

fb event

The Shaping identity

Prezentace autorky a jejích uměleckých projektů pracujících s tématem politiky těla a identity (vnější či vnitřní) Nosná část prezentace se zaměřuje na její alter ego Bari Raklóri, jakési přijaté identity, jejímž prostřednictvím Rigová otevírá otázky související s konstruktem romské identity či apropriace romského těla v dějinách (nejen) západní kultury. Její kontinuální zájem o zpochybňování stereotypů souvisejících z úmluv o zkoumání atributů jako jsou pohlaví, sexualita, rasa, národnost či dědictví dokazují i její další projekty. V roce 2008 spolu s Kateřinou Boborovou založila antifeministické duo AVO AVO, ve kterém se stylizovala do polohy asexuální bytosti vystupující v pracovním bílém overalu. Její vizuální jazyk čerpá z kontextuální interpretace umění dějin západní kultury s důrazem na specifické historické souvislosti.

Emília Rigová ve své tvorbě zkoumá intersubjektivitu emocí modifikovaných sociálním a kulturním prostředím. Hlavní témata její práce jsou sociální a kulturní stereotypy, alter ego, romská identita, politika těla a pozice menšin. Pracuje napříč médii se silným akcentem na vizualitu a její uchopitelnost. Pedagogicky působí na UMB v Banské Bystrici. Vystavovala v Rakousku, České republice, Německu, Maďarsku, Polsku a na Slovensku.

emiliarigova.com
_______________________________
/ Videogramy se konají ve spolupráci s Kabinetem audiovizuálních technologií na FaVU VUT a @Moravskou galerií
v Brně. Další program na www.videogram.cz.

// Přednáška je také součástí předmětu IM_138_TIM Master classes vyučovaném v rámci oboru Teorie interaktivních médií na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

-->