ČT / 7.3. / 18.00 / PROSTOR PRO UMĚNÍ: Sufražetka. Konzumní ikona nebo nové pohlaví? Moderní žena v humoristických a satirických časopisech První republiky / autorská přednáška

Pojďme oslavit Mezinárodní den žen spolu s kurátorkou a teoretičkou umění Martinou Pachmanovou. Jak nahlíželi karikaturisté a satirici proměňující se společenskou a kulturní úlohu žen po pádu habsburské monarchie a co jejich humoristické kresby vypovídají o genderovém podhoubí první republiky? Přednáška je volně spjata s jedním z témat připravované výstavy v Moravské galerii Civilizovaná žena: Ideál i paradox prvorepublikové vizuální kultury (2021). Vstupné zdarma

fb event

-->