ST / 3.4. / 19.00 / Videogram 86 / TIM Master class: Radim Labuda – Umělec v post-praxi / přednáška, projekce

Zveme na další ze série komentovaných projekcí a přednášek Videogram a TIM Master Class, tentokrát s umělcem v post-praxi Radimem Labudou. Přednáška je součástí cyklu IM 138 TIM_Master classes (předmět vyučován v rámci oboru Teorie interaktivních médií na FF Muni ve spolupráci s PRAHA / Fórum pro architekturu a média a Moravskou galerií). Videogramy se konají ve spolupráci s Kabinetem audiovizuálních technologií na FaVU VUT a Moravskou galerií v Brně. Další program na www.videogram.cz. Vstup zdarma.

fb event

Umělec v post-praxi (a post-practice artist) je sice nedávno vymyšleným memem, odkazuje ale na dlouhou historii umělkyň a umělců, kteří přestali vytvářet umění. Byli tací, co vzdali umění, aby hráli šachy, byli takoví, co spálili milion liber a všechny své nahrávky. Najdete takové, kteří se odmlčeli z protestu, najdete takové, kteří se vytratili, protože zkrátka řekli všechno, co říci chtěli, mohli nebo museli. Bartlebyové a umělci v hladovění. Hagiografické vyprávění o umělcích bez díla se v diskurzu vizuálního umění proplétají s naratívem o hranicích mezi uměním a životem, o svobodě a odpovědnosti umění či o současné podobě práce v systému digitálního kapitalismu.

Performativní přednášky umělce v post-praxi nabízejí divákům možnost znovu promyslet nejzákladnější banality, vše, co jsme považovali za samozřejmost v umění, jeho místě a úloze v lidském společenství. Médiem umělce v post-praxi je kritické myšlení a veganská polévka.

Radima Labuda je intermediální umělec pohybující se v médiích instalace, zvukové tvorby, textu a videoartu. Jeho díla aplikují současné teoretické poznání do politicky angažovaných děl, v nichž často pracuje se sociální a klimatickou problematikou, intimitou, tělesností a pozicí jedince v prostoru. Je finalistou ceny Oskára Čepana (2005) a laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého (2008). Vystavoval v ISPV New York, Litløy FYR v Norsku, The Moscow Biennale v Moskvě, DMS Gallery San Francisco a jiných. Momentálně se věnuje vaření polévek v komunitním kulturním prostoru Punctum v Praze a vyzývá k sázení stromů.
http://radimradim.org
https://www.punctum.cz

-->