ST / 10.4. / 19.00 / TIM Master class: Roman Novotný – Hegemonie designu / přednáška, diskuse


Přednáška Romana Novotného, jež je součástí cyklu IM 138 TIM_Master classes (předmět vyučován v rámci oboru Teorie interaktivních médií na FF Muni v spolupráci s PRAHA / Fórum pro architekturu a média a Moravskou galerií). Vstup zdarma.

fb event

Čím častěji slyšíte slovo “design”, tím spíše si uvědomíte, že to nezní hymnus nastupujícího spasitele, ale hypnotická znělka doprovázející cestu k bezvýznamnosti. Musíme zničit design a vymyslet nový? Můžeme stavět na tom, co máme? Potřebujeme teorii designu, abychom mohli designovat zodpovědně? Vůči sobě, vůči ostatním, vůči přírodě a umělé inteligenci. Spekulativní realismus, Stack, design, asambláže, aktéři, Gramsci.

Roman Novotný působí na Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU, kde je součástí projektu Sociální inovace v knihovnách. Věnuje se otázkám spojeným s designovou teorií a praxí, designovému myšlení, urbanismu, smart cities. Témata se snaží propojovat s aktuálním filosofickým myšlením spojeným se jmény jako Benjamin Bratton, Keller Easterling či spekulativními realisty.

-->