PÁ / 12.4. / 19.00 / Final_Final_Globální kavárna_Zuzana Duchová_Co je kultivace prostředí? / přednáška

Úvodní přednáška tematického bloku, jenž zkoumá formy produkce bez architekta s cílem reflektovat “Globální kavárnu” – novodobý non-place, který zahlcuje vizuální prostředí a harmonizuje většinový vkus společnosti.

fb event

Přednáška_Promluvíme si o smyslu, historii a budoucnosti anticen u nás a ve světě a o tom, jak kultivovat každodenní realitu s realistickými očekáváními.

Zuzana Duchová_ Projektová manažerka, kurátorka a teoretička, vede site-specific projekt salonik.sk, který se zabývá otázkou, zda dokáže umění zkultivovat zanedbaný a komplikovaný prostor, jakým je Hlavní nádraží v Bratislave. Od roku 2018 působí jako mluvčí BRUTUS, slovenské anticeny za architekturu, která satirickou formou parazituje na CE.ZA.AR – ceně za architekturu. Anticena vznikla s cílem vnést do veřejného diskurzu témata nekvality, nevkusu či společenské zodpovědnosti a dopadů.
_______________________

Final_Final_Globální kavárna

Intenzita vizuality, která společnost obklopuje, se nutně odráží i v devalvaci architektonické profese. Jedním z důsledků tohoto jevu může být i suplování procesu architektonického navrhování jinými profesemi. „Dekoratéři” jsou dnes suverénně schopní aplikovat současné vizuální trendy a požadavky, a těmi pak dokonale naplnit představy investora. Architekt se stává nepotřebným článkem struktury.

Aktuálním trendem zahlcujícím vizuální prostředí novodobých non-places je ošuntělá estetika. Dochází k „harmonizaci vkusu”, a to nejčastěji za pomocí prvků napodobujících řemeslnou tvorbu nebo například znovuobjeveným fenoménem pokojových rostlin v interiérech.

-->