ST / 17.4. / 19.00 / TIM Master class: Lukáš Jiřička – Postspektakulární modely v performance / přednáška, diskuse

Přednáška pedagoga DAMU Lukáše Jiřičky o postspektakulárních modelech v performance, jež je součástí cyklu IM 138 TIM_Master classes (předmět vyučován v rámci oboru Teorie interaktivních médií na FF Muni v spolupráci s PRAHA / Fórum pro architekturu a média a Moravskou galerií). Vstup zdarma.

fb event

Postspektakulární inscenační strategie nabízejí paletu rozmanitých přístupů nejen pro divadelní práci, ale i při operacích v širším mediálním prostoru. Bez výjimky mají všechny společné jedno – kritický přístup k zakořeněným způsobům inscenování, zaběhlým morfologickým tvarům, subversivní charakter, který rozrušuje stávající hierarchii scénických funkcí nebo samotných rolí aktérů, tvůrců a publika. Ne vždy se však musí jednat o exemplární příklady politického umění, ač je politický aspekt vždy přítomný i na bojištích o jiné podoby estetiky. Tato kritika obvykle míří dovnitř umělecké praxe, do útrob trhu. Reprezentanty tohoto pohybu jsou například Robert Ashley, Christoph Schlingensief, Erwin Wurm, Rabih Mroué, Heiner Goebbels či Olga Neuwirth.

Lukáš Jiřička (1979) působí jako divadelní dramaturg, režisér radioartových projektů, tvůrce galerijních instalací či filmů a publicista (A2, HIS Voice, Respekt, Hospodářské noviny). Studoval komparatistiku na FFUK a vystudoval dramaturgii na DAMU, kde také absolvoval doktorské studium. V rámci svého studia byl na stážích na PWST v Krakově, kde také byl asistentem režiséra Krystiana Lupy, a také na stáži na Institut für Angewandte Theaterwissenschaft v Giessenu. Spolupracoval s režiséry Petrou Tejnorovou, Matyášem Dlabem a Andreasem Ammerem, choreografickým duem VerTeDance či souborem 420PEOPLE ad. Na svých rozhlasových kompozicích – převážně pro Český rozhlas – spolupracoval se skladateli Kevinem Drummem, Michalem Ratajem, Jackem Sienkiewiczem, Robertem Piotrowiczem, Paulem Wirkusem či s Martinem Ježkem a Tomášem Procházkou. Kromě své rozhlasové a galerijní tvorby vytváří společně s Martinem Ježkem (Jak se dělá počasí, Hra na ohradu) a Petrem Šprinclem (Morava, krásná zem) experimentální filmy. Pedagogicky působí na FAMU a DAMU. Je autorem knih Identita v době otřesu (NAMU, 2011) a Dobyvatelé akustických scén (NAMU, 2015; Instytut Teatralny, Varšava, 2018). Je jedním z dramaturgů festivalu „jiné“ hudby Stimul. Působí jako editor a překladatel z polštiny.

-->