ST / 24.4. / 19.00 / Videogram 87 / TIM Master class: András Cséfalvay – Shadows of Enlightenment / přednáška, projekce

Přednáška, ve které bude András Cséfalvay hovořit o vzniku experimentální vědy a o tom, jak se svým nestranným výzkumem stala nástrojem budování a zobrazování efektivního světa. Přednáška je součástí cyklu IM 138 TIM_Master classes (předmět vyučován v rámci oboru Teorie interaktivních médií na FF Muni ve spolupráci s PRAHA / Fórum pro architekturu a média a Moravskou galerií). Videogramy se konají ve spolupráci s Kabinetem audiovizuálních technologií na FaVU VUT a Moravskou galerií v Brně. Další program na www.videogram.cz. Vstup zdarma.

fb event

Shadows of Enlightenment

András bude mluvit o vzniku experimentální vědy, o její příslibech, a o tom, jak se věda, se svým nestranným výzkumem, stala nástrojem budování a zobrazení efektivního světa. Krátkozraká efektivita techno-věd má i své kruté vedlejší účinky. Zatímco v první řadě slouží k obecnému dobru, zanechává stopu extrakce a vymírání. Zatímco vědci vyprávějí o čistých úmyslech a transparenci, přes spáry prosvítají zájmy různých skupin, jakož i samotná konstrukce vědy. Existuje jistá nedůvěra ve fakta, které získáváme z laboratoří. Důvěra se možná nezíská zpět pohotovou armádou u hranic pravdy, bojující se stejnými zbraněmi, vůči kterým se zmohla nedůvěra: tedy tím, co je centrem současného světa – lidským rozumem.
Budoucnost, má-li existovat, by se měla získat zpět pro všechny, a nová důvěra ve vědy by mohla být znovunabyta přeměnou názorů na obecné fakta, obecné dobro, obecný svět. Je to kolektivní snaha, a podezřelým outsiderům musí být adresována také.

András Cséfalvay je vizuální umělec se záběrem k videoartu a zvukovému umění. Ve své tvorbě kriticky zkoumá problematiku historie vědy, technizace světa a jazyk, kterým jsou aplikovány. Reaguje na vztah fikčních a reálných světů tvorbou nových s cílem získat nový pohled na to, co a jak definuje jazyk a věda. Za svou tvorbu obdržel v roce 2009 Cenu Oskára Čepana.

http://www.andrascsefalvay.com

-->