SO / 25.5. / 17.00 / Final_Final_Globální kavárna_Plantlover / vernisáž instalace

Zveme na vernisáž instalace #Plantlover, která vznikla ve spolupráci s autorským týmem Hænke a jejich doprovodnou přednášku.

Přednáška_Proč se pokojové rostliny staly symptomem globální kavárny? Jaké jsou zpětné dopady posedlosti monsterami? Má generace mileniálů vliv a zodpovědnost?
Instalace_Poukazuje na znovuobjevený fenomén pokojových rostlin v kontextu tématu bytových podmínek a životního standardu sledované společenské skupiny.

fb event

🥑 17:00 PŘEDNÁŠKA Hænke – Globální souvislosti květinového fenoménu / LECTURE Global context of the green phenomena

🥑 18:00 VERNISÁŽ / EXHIBITON OPENING

🥑 PLANTS AND CHILL beforeparty and afterparty

🥑 DJ SOON

HÆNKE
Cílem projektu Haenke je přiblížit lidem roli rostlin ve společnosti. Jejich instalace byly k vidění v Českém centru v Londýně, CAMP – Centru architektury a městského plánování, Designbloku nebo v současnosti na Střeše Lucerny. Instalace Victoria Pragensis – botanický labyrint složený z téměř tisíce rostlin, která se v létě 2017 ve spolupráci s architektem Jurášem Lasovským objevila na Piazzettě Národního divadla – získala nominaci na loňskou Českou cenu za architekturu.
🌿🌿🌿
www.haenke.cz
www.instagram.com/haenkehaenke

Final_Final_Globální kavárna

Intenzita vizuality, která společnost obklopuje, se nutně odráží i v devalvaci architektonické profese. Jedním z důsledků tohoto jevu může být i suplování procesu architektonického navrhování jinými profesemi. „Dekoratéři” jsou dnes suverénně schopní aplikovat současné vizuální trendy a požadavky, a těmi pak dokonale naplnit představy investora. Architekt se stává nepotřebným článkem struktury.

Aktuálním trendem zahlcujícím vizuální prostředí novodobých non-places je ošuntělá estetika. Dochází k „harmonizaci vkusu”, a to nejčastěji za pomocí prvků napodobujících řemeslnou tvorbu nebo například znovuobjeveným fenoménem pokojových rostlin v interiérech.

***

//EN//
Plants are the perfect companion in the world of student loans, shared accommodation and putting off marriage and children until later: they don’t cost much, and they look great on Instagram.
In this project, we explore the intertwined relations between nature and technologies seen through the context of Internet culture. In the café, we aim to recreate an actual room of a typical plant loving millennial. At the same time we ask plant lovers across the world to share with us what indoor gardening means to them. We think of this as an analogy to how our generation lives: furnished with cheap Ikea pieces, avocado shoots in yoghurt glasses and a Mac book on the desk, it’s a world where Instagram follows and #MonsteraMondays let us forget about constrained living conditions.

HÆNKE
Haenke is a Prague-based project championing the importance of plants in society through a series of bespoke events and immersive installations. Their mission is to promote plant research and its potential in tackling global issues from anti-microbial resistance, protection of the Amazon forest or current challenges in urban lifestyle. Through their activities, they seek to raise awareness about the function and uses of plants all around the world, from medicine to architecture, from fashion to design. Their installations have appeared at the Czech Centre London, CAMP – Centre for Architecture and Metropolitan Planning, Designblok or currently the Lucerna Palace rooftop in Prague. Their installation Victoria Pragensis – a botanical labyrinth consisting of almost a thousand plants appeared at National Theatre in Prague in 2017 and acquired widespread media attention and a nomination for the annual Czech Architecture Award.

-->