ÚT / 4.6. / 18.00 / MEETING BRNO: Autorské čtení + debata – Petra Hůlová (CZ) & Alexandra Salmela (SK) / festival, autorské čtení, diskuse

Autorské čtení s diskusí, během kterého se v rámci festivalu MEETING BRNO představí Petra Hůlová a Alexandra Salmela.

Petra Hůlová (CZ) ~ Narozena 1979 v Praze. Vystudovala mongolistiku a kulturologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Věnuje se publicistice, je autorkou devíti prozaických knih. Debutovala titulem Paměť mojí babičce, napsala autobiografickou novelu Macocha (2014). O té říká: „Protentokrát nechci po x-té vyprávět příběh někoho, s kým toho mám ve skutečnosti relativně málo společného. Taky šlo o určitý adrenalin. Nakolik si sama k sobě jako k osobě pustím samu sebe jako autorku. Zda k sobě dokážu být tak nelítostná, jako kdybych byla jen literární postavou.“ Odpovědi na to, kde začínají a končí naše práva na cokoli a jak komplikované břemeno vztahů dokážeme unést, hledá ve svém posledním románu Zlodějka mýho táty, který sama definuje jako „sociální horor“.

Alexandra Salmela (SK) ~ Slovensky a finsky píšící spisovatelka, narozená roku 1980 v Bratislavě, vystudovala na Vysokej škole múzických umení dramaturgii, na Karlově univerzitě v Praze finštinu a finskou literaturu. Dnes žije ve finském Tampere. Románovou prvotinu 27 aneb Smrt vás proslaví napsala ve finštině a kniha byla v roce 2010 vyhlášena jako Nejlepší finský debut. Následoval Antihrdina, rozsáhlá futuristicky laděná románová freska, za niž byla autorka vloni nominována na prestižní slovenskou cenu Anasoft litera. „Takmer každá strana niečím prekvapí,“ napsala kritička Gabriela Rakúsová. Alexandra Salmela je též autorkou mnoha básní, divadelních her a několika knih pro děti: Mimi a Líza, Žirafia mama a iné príšery, Princezná opica, Lodníci na Mississippi a Severnejšie ako na sever. Drží se rady: „Ak chceš, aby ti ľudia rozumeli, nebuď ironická.“

fb event

ENG

Petra Hůlová (CZ)
Czech writer, born in Prague in 1979, studied Mongolian Studies and Cultural Studies at the Philosophical Faculty of Charles University. She is the author of nine prose books. She made her debut with the Memory for My Grandmother; she wrote an autobiographical novel titled Macocha (2014). She says about it: “This time I don’t want to tell the story of someone I actually have relatively little to do with. It was also a certain kind of adrenaline. To what extent am I going to let myself as an author near myself as a person. Whether I can be so fierce to myself as if I were just a literary figure. ”In her latest prose, The Brief History of Movement, she represents the future of a totalizing system founded and led by women with a goal to eradicate even the last remnants of sexual naturalness in men.

Alexandra Salmela (SK)
Slovak and Finnish writer, born in Bratislava in 1980, studied dramaturgy at the University of Performing Arts, Finnish and Finnish literature at Charles University in Prague. She lives in Tampere, Finland today. Her debut novel 27, or Death Will Make You Famous, was written in Finnish, and the book was named Best Finnish Debut in 2010. This was followed by Antihero, an extensive futuristic fresco novel, for which the author was nominated for the prestigious Anasoft litera award last year. “Almost every page will surprise you,” wrote Gabriela Rakúsová, critic. Alexandra Salmela is also the author of many poems, plays and several children’s books: Mimi and Liza, Giraffe Mum and Other Monsters, Princess Monkey, Mississippi Boatmen and More Northward than North. She adheres to the advice: “If you want people to understand, don’t be ironic.”

-->