ST / 2.10. / 19.00 / TIM Master class / Videogram 89: Vojtěch Pecka – Pohled do propasti? / projekce, diskuse

Další ze série komentovaných projekcí a přednášek Videogram a TIM Master Class. Vyhlídky konce světa představí Vojtěch Pecka. Přednáška je součástí cyklu IM 138 TIM_Master classes (předmět vyučován v rámci oboru Teorie interaktivních médií na FF Muni ve spolupráci s PRAHA / Fórum pro architekturu a média a Moravskou galerií). Videogramy se konají ve spolupráci s Kabinetem audiovizuálních technologií na FaVU VUT a Moravskou galerií v Brně. Další program na www.videogram.cz. Vstup zdarma.

fb event

Klimatická krize, extrémy počasí, vymírání oceánů, kolaps biodiverzity. I to jsou projevy „velkého zrychlení“ způsobené řadou technologických revolucí lidské společnosti. Jsou tady dnes, s tragickými dopady na společností po celém světě. Jaké jsou naše vyhlídky? Proč nedochází k potřebné změně ve vztahu lidí k ekosystémům? Přednáška se zaměří na nezamýšlené důsledky převratného civilizační vývoje, který podle mnohých odborníků podkopávají ekosystémovou stabilitu o kterou se lidská společnost opírá. Pokryje hlavní aspekty těchto ekosystémových krizí, se zvláštním důrazem na společenské dopady.

VOJTĚCH PECKA
Vojtěch Pecka vystudoval magisterský obor teoretická sociologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy s ročním studijním pobytu ve Finsku na univerzitě v Jyväskyle a na ročním výzkumném pobytu na univerzitě v Ljubljani. Ve svém dizertačním projektu na Fakultě sociálních studií na Masarykově univerzitě v Brně výzkumně rozpracovává vztah těžebního průmyslu a klimatických změn. V širším kontextu je jeho výzkumným zájmem vztah společenského systému s geofyzikální a ekosystémovou realitou v antropocénu a reflexe tohoto vztahu v současné sociální teorii. Vedle sociologie spolupracoval na tvorbě řady výstav, videí, krátkých filmů i počítačových her.

-->