ST / 9.10. / 19.00 / TIM Master class / Videogram 90: Spolka – NEVER NEVER: město, láska a utopie / projekce, diskuse

Další ze série komentovaných projekcí a přednášek Videogram a TIM Master Class. Tentokrát se představí kolektiv architektek a socioložek Spolka. Přednáška je součástí cyklu IM 138 TIM_Master classes (předmět vyučován v rámci oboru Teorie interaktivních médií na FF Muni ve spolupráci s PRAHA / Fórum pro architekturu a média a Moravskou galerií). Videogramy se konají ve spolupráci s Kabinetem audiovizuálních technologií na FaVU VUT a Moravskou galerií v Brně. Další program na www.videogram.cz. Vstup zdarma.

fb event

NEVER NEVER: mesto, láska a utópie

V súčasnom mestskom diskurze máme tendenciu predstavovať si mestá ako neustále sa rozvíjajúce štruktúry. Dokonca aj v stále sa „zmenšujúcich“ či stagnujúcich postsocialistických európskych mestách snívame o veľkom vývoji, ktorý by vyplnil „prázdne“ priestory mnohých brownfieldov. Alternatívne návrhy k návrhom na komoditnom trhu s nehnuteľnosťami neexistujú alebo sa rýchlo vyhadzujú. Kolektív Spolka sa dlhodobo venuje rozvíjaniu metód, v ktorých si ľudia spolu môžu vyskúšať spoznanie priestoru naprieč disciplínami a pracuje s myšlienkou, že súčasné plánovanie mesta si vyžaduje sústredený prístup k spoznávaniu priestoru a zapojenia jeho obyvateľov či už existujúcich kvalít.

Počas letnej školy Never-never school 2019: Mapping the In-between sa spolu s dvadsiatimi hosťami zo Slovenska a zo zahraničia sústredili práve na jeden z “prázdnych” priestorov, na územie “medzi”- “inbetween” okolo rieky Hornád v blízkosti centra Košíc. Zachytené v stave medzi utopickou túžbou po budúcej rozvinutej mestskej časti a stagnujúcou realitou, vynikajú jeho kvality a už existujúca sieť dynamických vzťahov medzi živými aj neživými organizmami. Prostredníctvom rôznych metód mapovania, fenomenologického výskumu a dramatického rozprávania dali účastníčky a účastníci letnej školy hlas rôznym súčasným a budúcim aktérom priestoru, a tak plynulo prechádzali medzi jeho súčasnosnou a možnou budúcou podobou.

SPOLKA
Spolka je kolektív architektiek a sociologičiek, ktoré sa zaoberajú urbanizmom a angažovaním verejnosti do tvorby miest. Pracujeme s témami, ktoré sú bezprostredne spojené s verejným priestorom, participáciou, rovnosťou a posilnením partnerského vzťahu medzi občanmi a ich mestom. Rozvíjame vlastné prístupy a formáty transdisciplinárnej spolupráce a šírime osvetu o meste prostredníctvom diskusie, vlastným výskumom, umeleckými a architektonickými intervenciami a pomocou vzdelávania stakeholderov, organizácií, úradníkov, či bežných obyvateľov alebo urbánnych duší. Pracujeme hlavne v Košiciach a pôsobíme tiež v Brne, Prahe a Berlíne.

-->