ST / 16.10. / 19.00 / TIM Master class: Platforma RUVK – Realistická Utópia Veľký Krtíš  / přednáška, diskuse

Přednáška platformy RUVK, jež je součástí cyklu IM 138 TIM_Master classes (předmět vyučován v rámci oboru Teorie interaktivních médií na FF Muni v spolupráci s PRAHA / Fórum pro architekturu a média a Moravskou galerií). Vstup zdarma.

fb event

RUVK je medziodborovou platformou pre výskum, kritickú analýzu, forenznú estetiku, špekulatívne modelovanie a kladenie si designových otázok na vytýčenom území. Uprednostňujeme názov “platforma” pred “projektom” alebo “kolektívom”, pretože to dovoľuje v širšom zmysle do našej činnosti zahrnúť nepretržite prebiehajúce a nanovo sa vynárajúce podnety, aktérstva, udalosti či situácie. Súčasne to potláča zdanie autorstva jednotlivca alebo fixného autorského tímu. RUVK poodhalí príbehy prenikania do a rozpúšťania sa v hmote slovenského mesta Veľký Krtíš. Ako je na tom malé mesto, čo je v jeho množine možného? Myslíme si, že v dobách klimatických zmien a na konci našej post-socialistickej doby môže práve malé mesto predstavovať laboratórium rozptyľovania subjektov a hegemónií.

RUVK premietne špekulatívny dokument AZERO, predstaví publikáciu Minulosť, súčasnosť a budúcnosť mesta Veľký Krtíš a zasní sa nad vlastným prianím do budúcna – fungovať nielen v rovine facilitácie, ale aj na úrovni agentov, niečo ako “prefíkaní architekti”, o ktorých hovorí Keller Easterling. Sú zvedaví, zaujímajú sa o povahu matrixu, nie sú vždy korektní, ale dokážu vyhľadávať zraniteľné miesta v systéme a opakovane ich využívať, obdobne ako svoje manévre multiplikuje trh.

www.ruvk.info

Činnosť RUVK podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia. Vydanie publikácie Minulosť, súčasnosť a budúcnosť mesta Veľký Krtíš finančne podporila FaVU VUT.

-->