ÚT / 22.10. / 19.00 / Final_Final_Petr Jambor / vernisáž

Vernisáž autorské instalace Petra Jambora experimentálně vstupující do prostoru PRAHA / Fórum pro architekturu a média. Ideový rámec projektu se vztahuje k problematice, která nám ze své podstaty zprostředkovává obraz o světě, který je determinován a zároveň determinuje naše vědomí a nás samé.

fb event

Instalace/intervence do prostoru instituce se formálně odkazuje k archetypu výstavní produkce, výstavní strategie a paneláže, a s tím souvisejícím potenciálem zprostředkování analogového obrazu. Ve fázi druhotného čtení pak reflektuje prázdný prostor plochy pixelů, jakožto základních stavebních jednotek výstupní periferie digitálního světa, který se propisuje do žité přítomnosti.

Petr Jambor _ Vizuální umělec, absolvent ateliéru kresby a grafiky FaVU v Brně. Stěžejní linii jeho práce tvoří aspekty technického obrazu, které vnímá jako elementární informační jednotky, jež nás obklopují.

www.petr-jambor.webnode.cz

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Vernisáž je součástí podzimního bloku NEW KIDS ON THE BLOG

New kids on the blog will focus on specifics and potential of curating and publishing architecture in media and its fight against/embracement of disturbingly present element of so-called “confirmtion bias” – the tendency of the brain to search information in a way that confirms one’s preexisting beliefs or hypotheses and to filter out the rest. Internet as a tool, conditioning unbearable visual pressure.

-->