ČT / 24.10. / 19.00 / Final_Final_Chitka (Anetta Mona Chisa_Lucia Tkacova) / přednáška, diskuse

Autorská přednáška s diskusí tvůrčí dvojice Anetta Mona Chisa-Lucie Tkáčová. Přednáška je součástí podzimního bloku NEW KIDS ON THE BLOG tvůrčí skupiny final_final.

fb event

Lecture _ Metal into fire, gold into words, trash into dreams

Bio_Tvůrčí dvojice Anetta Mona Chisa a Lucie Tkáčová se ve své společné tvorbě často zaměřují na gendrové a politické aspekty společnosti. Způsob jejich vyjádření osciluje skrze celou škálu médií, od performance nebo videa až po monumentálně estetické instalace

http://www.chitka.info/

-->