ÚT / 29.10. / 19.00 / Final_Final_Atlas of places / přednáška, diskuse

Autorská přednáška s diskusí Thomase Patureta, kartografa a editora platformy Atlas of Places. Přednáška je součástí podzimního bloku NEW KIDS ON THE BLOG tvůrčí skupiny final_final.

fb event

Atlas of places_The archeology of publishing

https://atlasofplaces.com/
https://www.facebook.com/atlasofplaces/
https://www.instagram.com/atlasofplaces/

Atlas of Places_online databáze míst zabývající se otázkou jejich významu. Snaží se vyniknout ve stále sterilnějším a jednotnějším mediálním prostředí. Kurátorský přístup reflektuje vývoj filozofických, sociologických a kulturních myšlenkových proudů. Skrze kritický výběr, zkoumání současných problémů a plynulý výzkum osvětluje stav a vztah mezi kulturou a přírodou.

Atlas of places je věnován osobám bez systému, bez politického zařazení, které jsou díky tomu stále svobodné v možnosti zpochybnit vše, co zpochybnitelné je a hájit to, co zpochybnitelné není.

Thomas Paturet_Architekt, editor Atlas of Places a kartograf.
Žije v Bolquère v Pyrénées-Orientales na hranici mezi Španělskem a Francií. Vystudoval École Polytechnique Fédérale de Lausanne (M.Arch, 2016) a École d’architecture de la ville et des territoires de Marne-la-Vallée (B.Arch, 2016). Působil v ateliérech Atelier Charles-Henri Tachon (Paris), Clément Vergély Architectes (Lyon) a Made in Sàrl (Geneva).

Atlas of Places_Its objective is to question the meaning of places and to stand out in an increasingly uniform media landscape. It is curated according to continuously evolving philosophical, social and cultural beliefs. Through a critical curation, examination of contemporary issues and constant research, it seeks to illuminate the state and relationship between culture and nature.

Atlas of Places is dedicated to those persons who have no system and belong to no party and are therefore still free to doubt whatever is doubtful and to maintain what is not.

Thomas Paturet_Architect, the editor of Atlas of Places and a cartographer.
Lives in Bolquère in the Pyrénées-Orientales, at the junction between Spain and France. Graduated from the École Polytechnique Fédérale de Lausanne (M.Arch, 2016) as well as the École d’architecture de la ville et des territoires de Marne-la-Vallée (B.Arch, 2013). Working for Atelier Charles-Henri Tachon (Paris), Clément Vergély Architectes (Lyon) and Made in Sàrl (Geneva).

-->