ST / 13.11. / 19.00 / TIM Master class / Videogram 93: Eva Priečková – Body as landscape of unknown / projekce, diskuse

Zveme na další ze série komentovaných projekcí a přednášek Videogram a TIM Master Class. Pozice a limity těla jako nástroje k sebepoznání představí pohybová umělkyně Eva Priečková. Přednáška je součástí cyklu IM 138 TIM_Master classes (předmět vyučován v rámci oboru Teorie interaktivních médií na FF Muni ve spolupráci s PRAHA / Fórum pro architekturu a média a Moravskou galerií). Videogramy se konají ve spolupráci s Kabinetem audiovizuálních technologií na FaVU VUT a Moravskou galerií v Brně. Další program na www.videogram.cz. Vstup zdarma.

fb event

Eva Priečková: Between and beyond skin, muscles and bones

I imagine a future where many of us will call ourselves dancers.
(Anna Halprin)

Pokud hovoříme o těle a pohybu, mluvíme o složité skládačce stovek faktorů. Vyložme postupně karty a zkusme se na moment přestat ostýchat. Zkusme proniknout pod kůži a proklouznout přes moment trapna, abychom se dostali hlouběji k tkáním a dutinám, narazili na žílu, proud tekutin, podrželi dech o kousek déle a dotkli se vlastního těla. Zavřeme oči a vnímejme, kde momentálně cítíme napětí a co potřebujeme změnit, abychom se cítili komfortněji. Ve skutečnosti si to vyžaduje mnohem méně námahy, než si myslíme. Ve skutečnosti dokážeme mnohem více, než si myslíme. A po určité době si možná každý z nás řekne, že by chtěl ještě jednou a více.

Během přednášky nejdříve představím tvorbu vybraných choreografů a prostřednictvím video ukázek se budu snažit přiblížit aktuální východiska a tendence v současném pohybovém umění. Následně si budeme detailněji povídat o těle v kontextech imaginativní anatomie, fyzikality, různých komunit či zranitelnosti a nejistoty spjaté se strachem a předsudky vůči somatickému přístupu k tanci. V poslední části si prakticky vyzkoušíme pohybové zadání zaměřené na vnímání a poslech přes dotyk ve skupině. Unknown is a new known.

EVA PRIEČKOVÁ
Eva Priečková je pohybová umělkyně. Ve svém výzkumu vyvrací koncept taneční virtuozity a dokonale ovládaného a vycvičeného těla, přičemž se zaměřuje na fenomén pohybu v každodenním životě a jeho rozvoj v komunitě. Její východiskem je koncept Flow rozpracovaný Mihalym Csikszentmihalyim. Pomocí jednoduchých zadání se snaží upozornit na individuální potřeby a limity těla, stimulovat svobodnou kreativitu bez hodnotícího systému či vytváření dogmatického pohybového slovníku. Výsledkem mohou být pravidelná skupinová setkání, procházky po městě, workshopy, performativní přednášky, kolektivní rekreace. Jako performerka a choreografka se zajímá o interdisciplinární a experimentální přístupy, komunitní projekty a situace mimo tanečního baletizolu. V současnosti působí jako doktorandka na JAMU.
https://mimoos.sk/eva-prieckova/

-->