ST / 20.11. / 19.00 / TIM Master class: Zuzana Jakalová / přednáška, diskuse

Přednáška kurátorky Zuzany Jakalové, jež je součástí cyklu IM 138 TIM_Master classes (předmět vyučován v rámci oboru Teorie interaktivních médií na FF Muni ve spolupráci s PRAHA / Fórum pro architekturu a média a Moravskou galerií).

fb event

Zuzana Jakalová ~ kurátorka a teoretička:

“V priebehu talku predstavím východiská, priebeh a rámce trojročného kurátorsko-výskumného cyklu Multilogues on the Now (s podkapitolami O zdraví, O zdraví, práci a emocích a Technologie těla), ktorý z mnohých úhlov pohľadu rozoberal definície zdravia v súčasnej spoločnosti. V jeho jadre nestál len akademický záujem o tieto témy, ktoré sme ako kurátorský kolektív chceli spracovať. Išlo o úprimný záujem o možnosti hlbokej premeny Display – sdružení pro výzkum a kolektivní praxi, o redefiníciu klasickej výstavy a emancipáciu iných formátov (diskusie, zdieľania, workshopy, skupinové terapie, a.i.), o horizontálnejšiu a inkluzívnejšiu prácu s návštevníkmi, o dehierarchizáciu expertízy (napr. na expertov zo skúsenosti a ďalších), o vytvorenie priestoru hovoriť o telesnej i mentálnej normativite a ableizme v spoločnosti, o zrovnoprávnenie neumeleckých a umelekých vyjadrení v prostredí galérie umenia. Predstavím tiež s tým súvisiacu publikáciu Iné telá, ktorá prostredníctvom hlasov štyroch žien* žijúcich so znevýhodnením či chronickým ochorením rozkrýva, demýtizuje a politizuje otázku chorého tela a telesnej inakosti.”

BIO
Zuzana Jakalová (1986) pracuje ako kurátorka v pražskom Display – Sdružení pro výzkum a kolektivní praxi (spolu so Zbyněkom Baladránom). Päť rokov pôsobila ako kurátorka rezidenčného programu Centra pro současné umění MeetFactory v Prahe. Od roku 2012 bola kurátorkou Prádelny Bohnice, umeleckého priestoru a galérie v psychiatrickej liečebni na okraji Prahy. Vyštudovala Fakultu humanitných vied Karlovej univerzity v Prahe a Teóriu interaktívnych médií na Masarykovej univerzite v Brne. Absolvovala stáž u Renate Lorenz na Akademii der Bildenden Künste vo Viedni.
Diplomovú prácu venovala ekofeministickému ponímaniu etiky starostlivosti ako stratégii súčasného umenia. V súčasnosti je doktorandkou na FaVU VUT v Brne, kde skúma témy emocionálnej práce v inštitúciách súčasného umenia. Absolvovala rezidencie v MuseumsQuartier vo Viedni, v spolupráci s CEC ArtsLink Residency v Triangle Arts Association v New Yorku, či v Bluecoat v Liverpoole. Vo svojej kurátorskej praxi skúma témy spojené so zdravotnou starostlivosťou, emocionálnou prácou, telesnou normativitou či toxicitou v širších politických, společenských a ekonomických kontextoch. Pravidelne publikuje vo Flash Art CZ / SK, A2, artalk.cz, Kapitál a ďalších médiách.

-->