ÚT / 3.12. / 18.00 / SHOW / Andi Schmied / SHOW / vernisáž

Výstavní instalace maďarské umělkyně Andi Schmied v kulturním prostoru PRAHA.

fb event

Těžištěm instalací, videí a fyzických děl Andi Schmied je architektonické rámování sociálních prostor. Pro své výstavy a performance čerpá ze svých zkušeností z oborů architektury a průmyslové výroby, vytváří site-specific prostředí kombinující fyzické a audiovizuální konstrukty. Obnažuje neočekávané lidské vlastnosti a urbánní anomálie – místa, která sice z nějakého důvodu neodpovídají konvenční logice, avšak jsou součástí našich městských panoramat.

Výstavní instalace pro kulturní prostor PRAHA vznikla v kontextu jejího dlouhodobého autorského projektu PRIVATE VIEWS, ve kterém Andi Schmied tematizuje privilegované prostory městských mrakodrapů. Projekt je podpořen Mezinárodním visegrádským fondem a je výstupem loňského rezidenčního pobytu umělkyně v Brně.

/////////////////////////

The focus of Andi Schmied’s installations, videos and printed work has been the architectural framing of social space. For exhibitions and performances, she draws from her background in architecture and industrial fabrication to present site-specific environments that combine physical and audio-visual constructs. She uncovers unexpected human behaviours and urban anomalies – places that, for one reason or another, do not follow conventional logic, yet remain part of our cityscape.

The exhibition installation for the PRAHA culture space was created in the context of her long-term author’s project PRIVATE VIEWS, in which Andi Schmied thematizes the privileged spaces of urban skyscrapers. The project is supported by the International Visegrad Fund and is the output of an artist’s residency in Brno last year.

Visegrad Artist Residency is supported by International Visegrad Fund

-->