ST / 11.12. / 19.00 / TIM Master class: Matyáš Dlab – Terén pole performativního umění / přednáška, diskuse

Přednáška uměleckého šéfa platformy Terén – pole performativního umění Matyáše Dlaba, jež součástí cyklu IM 138 TIM_Master classes (předmět vyučován v rámci oboru Teorie interaktivních médií na FF Muni ve spolupráci s PRAHA / Fórum pro architekturu a média a Moravskou galerií).

fb event

1. 10. 2019 zahájila činnost třetí scéna Centra experimentálního divadla s názvem Terén jako dramaturgická a produkční platforma bez vlastního souboru a stálé scény, která celoročně produkuje divadelní a hraniční umělecké projekty. Programové těžiště Terénu tvoří inscenační a projektová činnost různé produkční náročnosti, kterou zajišťují hostující individuální autoři, divadelní skupiny a umělecké kolektivy. Přednáška nabídne praktický vhled do rozvíjených přístupů v iniciaci umělecké tvorby v kontextu institucionálního zaštítění příspěvkové organizace. Přiblíží proces založení nové kulturní instituce od okolností formujících obecná východiska k budování vizuální identity, formulování konkrétních dramaturgických cyklů a organizaci zahajovacího programu.

Matyáš Dlab BIO
Studoval Teorie a dějiny dramatických umění na Univerzitě Palackého v Olomouci a Divadelní dramaturgii a Činoherní režii na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Od roku 2014 kmenově spolupracuje jako dramaturg se souborem D’epog. V současné době působí jako umělecký šéf platformy Terén, jedné ze tří scén brněnského Centra experimentálního divadla.

-->