26. 5. – 18.00 Evropa a uprchlíci ve světle tragédií ve Středozemním moři

Lenka Šafránková Pavlíčková: Evropa a uprchlíci ve světle tragédií ve Středozemním moři

Podle odhadů zaplatilo za posledních 15 let 40.000 lidí životem za svůj pokus překonat zdi Pevnosti Evropa. Jde ale jen o vrchol ledovce – každý rok se pokusí dostat za zeď až 200 tisíc lidí.
Politiky řízení migrace v Evropě se staly managementem rizik a hrozeb tzv. ilegální migrace a falešných uprchlíků. Zpřísňování podmínek legální migrace do EU roztáčí zakletý kruh – stále více uprchlíků volí ilegální cesty, narůstající „ilegální“ migrace legitimizuje další zpřísňování a opevňování hranic, jenž zatlačuje stále více migrujících lidí do šedé zóny ilegality.
V jádru všeho je přitom přesvědčení, že ve jménu „našeho“ bezpečí je třeba obětovat lidská práva a bezpečí „těch druhých“. Co se na obou stranách zdi vlastně děje?

https://www.facebook.com/events/373580519514800/

 

Cyklus přednášek GENERACE Z: Vysoká škola levice / komunitní vzdělávání nejen studentů brněnských vysokých škol.

Jaro 2015 >> TÉMA: EVROPA / každé sudé úterý v 18 h

///////////////////////////////////////////////////

Již proběhlo:

21. 4. / Jaroslav Fiala: Multikulturalismus v srdci Evropy

V souvislosti se vzestupem krajně pravicových politických sil po celé Evropě je na stole znovu otázka, co to znamená multikulturalismus a zdali je životaschopným projektem.
Někteří se domnívají, že je potřeba bránit Evropu před jeho rozkladným vlivem, jiní jsou toho mínění, že multikulturalismus je samotnou součástí evropské tradice a identity.

Na téma tentokrát promluví redaktor A2 Jaroslav Fiala.

FB event link

////////////////////////////////////////////////////////////

7. 4. / Vladimír Špidla: NA CESTĚ K EVROPSKÉ SOCIÁLNÍ UNII

Jsme na cestě k Evropské sociální unii?

Evropská unie není v prvé řadě projekt ekonomického, nýbrž politického a sociálního charakteru. Po druhé světové válce měl zajistit trvalý mír na evropském kontinentu. Jaká by měla být dnes jeho hlavní úloha a z čeho může čerpat Evropská unie svou legitimitu? Pozice národních států v době globálního kapitalismu slábne a s ní také sociální ochrana občanů. Může se stát z Evropské unie politický subjekt, který bude garantem společné sociální politiky a občanských práv?

Na třetí přednášce jarního cyklu Generace Z vystoupí Vladimír Špidla – bývalý předseda vlády a evropský komisař, v současné době působící jako šéf poradců předsedy vlády.

FB event link

 

10.3. / SYRIZA A PODEMOS: RADIKÁLNÍ LEVICE NA VZESTUPU

Evropa zažívá vzestup nových levicových stran, formujících se z občanských protestů v reakci na ekonomickou krizi. Podemos ve Španělsku vzniklo z hnutí Indignados a řecká Syriza ze širší aliance protestních hnutí. Poté co se Syriza v Řecku chopila vlády a Podemos směřují k nečekanému volebnímu úspěchu, vyvstává otázka, nakolik jsou tato uskupení schopna uskutečnit slibované změny. Odpověď budeme hledat s ekonomem Alešem Chmelařem a Václavem Drozdem, který se s námi spojí přímo z řecké Soluně.

24.3. / EVROPOU OBCHÁZÍ STRAŠIDLO ISLAMOFOBIE

Již delší dobu jsme svědky vzestupu krajní pravice v Evropě, která zesiluje svou xenofobní rétoriku. Novým terčem se pro ni stává islám a muslimové. V celé Evropě slaví úspěch islamofobní hnutí jako například Národní fronta Marine le Pen ve Francii nebo nizozemská Strana pro svobodu v čele s Geertem Wildersem. Co v této situaci mohou dělat evropské progresivní síly? Vystoupí Matěj Metelec.
Angela_Merkel

FACEBOOK

-->