23. 3. – 12. 4. VÝSTAVA MYSLET MĚSTO

městské strategie mezi kontrolou a laissez-faire / Paříž, Lagos, Londýn, Sao Paulo, Barcelona, Bilbao, Teherán, Curych, Kodaň, Curitiba / otevřeno PO-PÁ 12-17h / SO-NE 16-19h


MYSLET MĚSTO

Výstavní projekt Lucie Stejskalové je zaměřen na výzkum současných přístupů k městskému plánování, které se pohybují mezi snahami o důslednou kontrolu vývoje města a spontánním, neřízeným laissez-faire. Transformace deseti světových měst (Paříž–Lagos, Londýn–São Paulo, Barcelona–Bilbao, Teherán–Curych, Kodaň–Curitiba) jsou nahlíženy prizmatem pěti hlavních témat týkajících se možnosti město ŘÍDIT, způsobu jeho ORGANIZACE, MĚŘÍTKA, formy ZÁSAHŮ a PLÁNOVÁNÍ z hlediska času.

V rámci těchto témat jsou za pomoci příkladů z konkrétních měst představeny zdánlivě protichůdné přístupy, které však mezi sebou v reálných situacích spojují poměrně komplexní vazby. Zvolená města nejsou jediným případem, jak daná témata uvést, a většina z nich spadá do více než jedné tematické kategorie. Některá byla vybrána proto, že byla první svého druhu v implementaci nových metod či způsobů spolupráce, na jiných lze daný přístup lépe akcentovat. Záměrem projektu není srovnávat mezi sebou dvojici měst v rámci jednoho tématu ani vyvodit z vývoje těchto měst bezprostřední důsledky, ale názorně představit důležité aspekty současného městského plánování. Autorka se zaměřuje na témata podstatná pro evropská města, nicméně zahrnuje i světová, pokud je možné představit na nich dané téma názorněji. V případě některých měst je mapována aktuální situace – její zhodnocení je však bez časového odstupu velice obtížné.

Doprovodný program:

9/4 2015 v 19h – promítání filmu LAGOS/KOOLHAAS

-->